(သိလို႔ေရးျခင္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး..တတ္လို႔ေရးျခင္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး ပင့္သက္ရွည္ေျပေစေတာ့လို႔... ေျဖေလ်ာ့တဲ့ေနရာေလးပါဗ်ာ)

အိုဗာစေတး

Posted by: ေႏြေတးရွင္ (မင္းဧရာ) / Category:

ဖုန္ထဲမွာပဲ  လူးလူး
ေခ်ာင္းနဖူးမွာပဲ  အိပ္အိပ္
ျခံဳသိပ္ရာမွာပဲ  ခိုခိုွ
ဇာတ္နာေအာင္ က်ဳပ္မငိုဘူး  ။

က်ဳပ္ကၽြမ္းမွ လန္းမည့္ပန္း
က်ဳပ္အလြမ္းနဲ႕ ခ်မ္းမည့္ ျမင္းမိုရ္
ေဟာသည့္  ျပႆဒါးရက္ကို
က်ဳပ္ၾကိတ္ၾကိတ္ျပီး  ခ်ိဳျပစ္လိုက္တယ္ ။

ေထာင္ခ်င္ေထာင္  တန္းခ်င္တန္း
ငရဲထက္ ၾကမ္းတဲ့ ျပည္အ၀င္
ေမးတင္မိတာလည္း ခဏ  ခဏ
ဒါေပမယ့္ေလ  က်ဳပ္တံေတြးေတြပဲ  မ်ိဳမ်ိဳခ်ေနရတယ္ ။


အျပည့္အစံုသို႔