(သိလို႔ေရးျခင္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး..တတ္လို႔ေရးျခင္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး ပင့္သက္ရွည္ေျပေစေတာ့လို႔... ေျဖေလ်ာ့တဲ့ေနရာေလးပါဗ်ာ)

ေႏြ

Posted by: ေႏြေတးရွင္ (မင္းဧရာ) / Category:

ေငြႏွင္းမွဳန္ခမ္း
တေပါင္းလမ္းက
ရြက္ႏြမ္းကိုေပြ႔
ကၽြမ္းေျမ႕ေျမ႕ႏွင့္
လြမ္းေငြ႔ျခယ္မွဳန္း
ရင္၀ယ္ႏုံးလွ်င္
ေၾကာ့ဆံုးဘယ္သို႔ ေျဖေပမည္

ရာသီေရြ႕လ်ား
ျမဴဇာပါး ႏွင့္
ပိုင္းျခားကာရံ
ေမာင့္အသံကို
ၾကားရန္မဆင့္
နားယံ သင့္က
ရင္မွဥၾသေျဖပါေမ

သည္းေၾကြပ်က္ျပဳန္း
တြန္ေစဦးလို႔
အဆံုးရင္ကြဲ 
ေႏြျပန္ထဲ ၌
 ေထြးပိုက္ေစရာ
ေ၀ဒနာကို
ေျပရာဘယ္သို႔ ဆုမေျခြ ။
 ( သည္ေႏြ ဘယ္မွ်ရွည္ေစေတာ့  )

အျပည့္အစံုသို႔