(သိလို႔ေရးျခင္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး..တတ္လို႔ေရးျခင္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး ပင့္သက္ရွည္ေျပေစေတာ့လို႔... ေျဖေလ်ာ့တဲ့ေနရာေလးပါဗ်ာ)

ကမ္း

Posted by: ေႏြေတးရွင္ (မင္းဧရာ) / Category:

လိွဳင္းပုတ္၍
                
                 လွဳပ္ေသာေလွ

ေလွလွဳပ္၍

               ပုတ္ေသာလိွဳင္း

ကမ္းရိုးတိုင္းကေတာ့    အနာတရေတြနဲ႕......။


အျပည့္အစံုသို႔