(သိလို႔ေရးျခင္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး..တတ္လို႔ေရးျခင္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး ပင့္သက္ရွည္ေျပေစေတာ့လို႔... ေျဖေလ်ာ့တဲ့ေနရာေလးပါဗ်ာ)

ဆယ့္ကိုးဂ်ဴလိုင္

Posted by: ေႏြေတးရွင္ (မင္းဧရာ) / Category:

မ်က္၀န္းကိုမွိတ္
ေအး အရိပ္၌
ေခၽြးသိပ္ပါဦး
ပန္းကံုးပန္းဆိုင္
အခိုင္ခိုင္ႏွင့္
သြန္းျဖိဳင္ကာျဖိဳး
ထီးျဖဴမိုး၍
တိမ္ခိုးဦးခိုက္
သူလည္းရွိဳက္၏
ေမွာင္မိုက္လွသည့္ေန႔ပါတကား။

တူသားေမာင္မယ္
အသြယ္သြယ္ဆင့္
ရွဴ ႕ခ်င့္ပါဦး
သူ႔ပခံုးသည္
၀န္စည္စလြယ္
အထည္ထည္ႏွင့္
မဖယ္မရုန္း
ၾကယ္တစ္ကံုးကို
အဆံုးသီေပးႏိုင္ခဲ့၏။
 
ထိုသူျခယ္မွဳန္း
ၾကယ္တစ္ကံုးညီ
မေျပမေလ်ာ့
ညႊတ္ေကာ့ေနေအာင္
၀န္ေဆာင္ထမ္းရြက္
လႊဲအပ္ပခံုး
သက္ေၾကြျပဳန္းသည္
အဆံုး ဆယ့္ကိုးဒီဂ်ဴလိုင္။


အျပည့္အစံုသို႔