(သိလို႔ေရးျခင္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး..တတ္လို႔ေရးျခင္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး ပင့္သက္ရွည္ေျပေစေတာ့လို႔... ေျဖေလ်ာ့တဲ့ေနရာေလးပါဗ်ာ)

စိတ္ကို တူးဆြမိျခင္း

Posted by: ေႏြေတးရွင္ (မင္းဧရာ) / Category:

ဆန္ေကာေလာက္မွ မနက္တဲ့ ေဇာက္နဲ႕
မိုးေပၚေထာင္ေဖါက္ေနလိုက္ၾကတာ တဒိုင္းဒိုင္း
အဲဒီ သမိုင္းထဲမွာ ဘယ္ဗ်ိဳင္းမွ ငါး မေရွာင္ဘူး ။ 


အျပည့္အစံုသို႔