(သိလို႔ေရးျခင္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး..တတ္လို႔ေရးျခင္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး ပင့္သက္ရွည္ေျပေစေတာ့လို႔... ေျဖေလ်ာ့တဲ့ေနရာေလးပါဗ်ာ)

ေပးလည္းေပး၏..ရလည္းရ၏

Posted by: ေႏြေတးရွင္ (မင္းဧရာ) / Category:

အားလံုးမဂၤလာပါခင္ဗ်ား..
အလႈုရ်င္မ်ား၏ စုေပါင္းအင္အားၿဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေနေသာ သာယာကုန္းဘုန္းေတာ္ၾကီး ပညာသင္ၾကားေရးေက်ာင္း၏ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးမႈ အေၿခ -အေနအား အလႈုရွင္မ်ားနွင့္ အလႈကို မုဒိတာပြားလိုသူမ်ား သိရွိနိုင္ရန္ ၾကည့္ရႈနိုင္ေစရန္ ေဖာ္ၿပေပးလိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ား..။ၿပီးစီးခ်ိန္အထိ အလ်င္း သင့္သလို ဆက္လက္ၿပီး တင္ဆက္ေပးပါ့အံုးမယ္ခင္ဗ်ား..


အျပည့္အစံုသို႔