(သိလို႔ေရးျခင္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး..တတ္လို႔ေရးျခင္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး ပင့္သက္ရွည္ေျပေစေတာ့လို႔... ေျဖေလ်ာ့တဲ့ေနရာေလးပါဗ်ာ)

ေၾကြ၍ေ၀သည့္အလြမ္း

Posted by: ေႏြေတးရွင္ (မင္းဧရာ) / Category:

မထင္တတ္
ျပင္ရက္စြာတိမ္းေပမယ့္
ေမာင္စိမ္း၍ မဟုတ္ဘူး ခင္။

ႏွစ္ခ်ိဳ႕တဲ႔ရင္ခြင္
တိုးတိတ္စြာ ရွင္ေစေတာ့
ထပ္ေ၀ေက်ာ့ ဒီအလြမ္းကိုလည္း
ခင္နမ္းဖို႔ ေမာင္မေစ။

ေၾသာ္......
မတမ္းသင့္တဲ့ ဒီအေျခမွာ
အလြမ္းေတြရင့္၍ေၾကြတိုင္း
ေမာင့္ရဲ႕ ရင္တံတိုင္းမွာေတာ့
တိမ္ညိဳေတြ ဆိုင္းဆဲ ခင္...။


အျပည့္အစံုသို႔