(သိလို႔ေရးျခင္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး..တတ္လို႔ေရးျခင္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး ပင့္သက္ရွည္ေျပေစေတာ့လို႔... ေျဖေလ်ာ့တဲ့ေနရာေလးပါဗ်ာ)

လမ္းၾကံဳရင္ ေျပာေပးပါ

Posted by: ေႏြေတးရွင္ (မင္းဧရာ) / Category:

                                                                         ေျမေပၚတင္လို႔မွ
                                                                      သခင္မွန္း မသိတဲ့ ဒီေခြး
                                                                    ဘယ့္ႏွယ္ ဆက္ျပီးေမြးရမလဲ....


                                                                                 ဦးသိန္းစိန္.......
                                                                         တစ္ရက္ေလာက္ျဖစ္ျဖစ္
                                                                                က်ဳပ္ကိုေပးပါ
                                                                       ခင္မ်ားရဲ႕  အာဏာ ကိုေပါ့ ........

                                                                                     က်ဳပ္က
                                                                          ႏိုင္ငံေရး  မလုပ္ပါဘူးဗ်ာ
                                                                           ရိုးရိုးကုတ္ကုတ္ ေလးပါ
                                                                                  သို႔ေပမယ့္ လို႔
                                                                        ထိပ္ကိုေတာ့  မပုတ္ေလနဲ႕
                                                                        ေခြးမ်ိဳးေတြ  ျပဳတ္သြားလိမ့္မယ္။

                                                                       


အျပည့္အစံုသို႔