(သိလို႔ေရးျခင္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး..တတ္လို႔ေရးျခင္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး ပင့္သက္ရွည္ေျပေစေတာ့လို႔... ေျဖေလ်ာ့တဲ့ေနရာေလးပါဗ်ာ)

ခင္

Posted by: ေႏြေတးရွင္ (မင္းဧရာ) / Category:

ရြက္ဖ်ားႏွင္းခို
အေအးပိုေတာ့
ေမာင့္ကိုရည္မွန္း
ေထြးလွည့္စမ္းလို႔
ေရာ္ရမ္း၍မ်ား ဆိုမလား ။

ျမဴႏွင္းကြယ္ေပ်ာက္
ေႏြကိုေရာက္၍
ပိေတာင္ ခိုင္ညွာ
ျမင္မိပါရင္
ေမာင့္ပင္ရည္မွန္း
ဆင္လွည့္စမ္းလို႔
ေရာ္ရမ္း၍မ်ား ဆိုမလား ။

သနားမညွာ
ညဥ့္ယံလႊာတြင္
၀ဠာဆိတ္သုဥ္း
တိမ္လိပ္ဖံုး၍
ထစ္ခ်ဳန္းျမည္ဟီး
လွ်ပ္စီးလက္ျဖာ
သိပ္ငယ္ရွာ လွ်င္
ေမာင့္ရင္ပင္မွန္း
ကြယ္လွည့္စမ္းလို႔
ေရာ္ရန္း ၍မ်ားဆိုမလား ။

အခုမ်ားျဖင့္
ပိေတာက္ပြင့္ညွာ
ေၾကြကာလြန္႔လူး
ေလရူးေ၀့၀ိုက္
မိုးလံုးမိုက္ေမွာင္
လွ်ပ္လွ်က္ေရာင္စီး
မျငီးမငို
မယ့္တစ္ကိုယ္ပင္
ဆိုစဥ္ ေဆာင္းရက္သက္ခဲ့ျပီ  ။
အျပည့္အစံုသို႔

ေမာင္ေခြး

Posted by: ေႏြေတးရွင္ (မင္းဧရာ) / Category:


ဟိုတေလာက
မိုက္ေသြးၾကြ ၍
ငွက္လွ ေလထဲ
ပ်ံကာ၀ဲ ေတာ့
မာန္မဲက်ံဳးကာေဟာင္ေတာ့၏ ။

ၾကည့္မိခဏ
ျပံဳးစစ ႏွင့္
ငါမွ ငါလူ
ဆက္ကာအူလို႔
မည္သူေမာ၍ေနမည္နည္း ။

ျမည္ဟီးထိုးေဟာင္
ထိုအေမာင္ ပင္
တတ္ေယာင္ကား ရမ္း
တစ္ဖက္ကန္း ၍
တစ္ျခမ္းမျမင္ရွာမွကိုး.......။


အျပည့္အစံုသို႔

ျပည္ေတာ္ဘယ္ေတာ့ ျငိမ္းမည္နည္း

Posted by: ေႏြေတးရွင္ (မင္းဧရာ) / Category:

ရွဴ႕ေပ်ာ္သေယာင္
ထိုျပည္ေထာင္၀ယ္
ပိတ္ေမွာင္ကာဆီး
ဥာဏ္ရည္မီးလည္း
ထိန္ညီးမစြမ္ ႏိုင္ရွာျပီ ။

ၾကယ္ညီတစ္ဆုပ္
သန္းေခါင္းယုတ္ ၌
ဖုံးအုပ္တိမ္မဲ
အားအံခဲလည္း
မြဲျမဲ မျမင္
မ်ားလူ ရွင္ တြင္
ကၽြန္႔ထင္ပညာမရွိျပီ ။

ေရစီးေျပစြာ
ေလလာျဖန္႔ျဖဴး
ေတးက်ဴးညီညီ
ေမာင္မယ္သည္လည္း
သိပ္သည္းက်ဥ္းေျမာင္း
ငါ မာန္ေစာင္းႏွင့္ 
ေတြးခ်င့္မေျမာ္
ျပည္ေတာ္ဘယ္ေတာ့ ျငိမ္းမည္နည္း ။အျပည့္အစံုသို႔