(သိလို႔ေရးျခင္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး..တတ္လို႔ေရးျခင္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး ပင့္သက္ရွည္ေျပေစေတာ့လို႔... ေျဖေလ်ာ့တဲ့ေနရာေလးပါဗ်ာ)

ပိတိေလလား ေသာကလား

Posted by: ေႏြေတးရွင္ (မင္းဧရာ) / Category:

ငါကားထံုဘိ
ႏံုလိုက္သည့္ဥာဏ္
မိကိုခ်န္၍
ေကာက္ႏံွ သစ္ပဲ
တစ္ေကာင္တည္းမ်ိဳ
မိအို ဘယ္သို႔ရွိေလျပီ ။

မ်က္ဝန္းညိဳမိွဳင္း
နားတို႔ ထိုင္း၍
ခါးကိုင္း ႏံုခ်ိ
ရွိေပသိ ျငား
ရင္မ်ား လိွဳက္ဆူ
ကြ်န္႔တြက္ပူလို႔
ႏွဳတ္ၾကဴသံေပး
ငါ့သားကေလး  သာပါစ  ။

မာရပါသည္
ခြန္းတံု႔သည္မွ
စီးက်ရွာ သည္
ထို မ်က္ရည္ကား
ပီတိ ေလလား  ေသာကလား   ။


အျပည့္အစံုသို႔