(သိလို႔ေရးျခင္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး..တတ္လို႔ေရးျခင္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး ပင့္သက္ရွည္ေျပေစေတာ့လို႔... ေျဖေလ်ာ့တဲ့ေနရာေလးပါဗ်ာ)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သို႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ

Posted by: ေႏြေတးရွင္ (မင္းဧရာ) / Category:

ဗိုလ္ခ်ဳပ္
အသက္မရွိေတာ့တဲ့ အရုပ္ၾကီး
မ်က္ေရေတြ ဒီးဒီးစီးျပ
အဲဒါ ဒို႔ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဗ်ာ့လို႔ ဟစ္ေအာ္
က်ဳပ္တို႔ေျမေပၚမွာ
ေၾကာင္သူေတာ္ ၾကြက္သူခိုးနဲ႕
အာဖ်ံကြီးေတြဘဲ တိုးတိုးလာတယ္...ဗိုလ္ခ်ဳပ္။

ခင္ဗ်ားရဲ႕ ဓါတ္ပံုၾကီးကို လက္ညိွဳးထိုး
ထဘီသူခိုးေတြက အမ်ိဳးစပ္ျပ
ဘမ်ိဳးမို႔ ခ်ိဳထြက္ရသတဲ့.....ဗိုလ္ခ်ဳပ္။

အျမီးက်က္အျမီးစား ေခါင္းက်က္ေခါင္းစား
ျပည္ေျပးမ်ားက ဘုန္းၾကီး
ႏိုင္ငံ့ေရစီးမွာ
သူရို႕အိတ္ေတြဘဲ ၾကီးၾကီးလာတယ္...ဗိုလ္ခ်ဳပ္။

ဟုတ္သလိုလို မဟုတ္သလိုလို
လႊတ္ေတာ္ကို အဆိုတင္သြင္း သမွ်
ေခါင္းေပါင္းစေတြ ညာခ်
စားခြက္မရတဲ့ အသံနဲ႕
တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ ကန္ခ်ေနၾကျပန္တယ္....ဗိုလ္ခ်ဳပ္။


ေအးခ်မ္းစြာ စံျမန္း
ျပန္ခြင့္မရွိတဲ့ လမ္းေပၚ
က်ဳပ္မလြမ္း မေမွ်ာ္ေတာ့ပါဘူး...ဗိုလ္ခ်ဳပ္။

လွိဳင္းလူးေနတဲ့ ေလွေပၚ
က်ဳပ္တက္နဲ႕ က်ဳပ္ေလွာ္လို႔
ၾကံဳရာကို ပေထြးေတာ္ရင္း
စားခြက္လုျခင္းကင္းရာက
က်ဳပ္ေရးတဲ့ သည္စာ
ဖတ္ခြင့္ ရပါေစ....ဗိုလ္ခ်ဳပ္။


ဗိုလ္ခ်ဳပ္...
သုဂတိဌာေန လိပ္မူေစ၍။


မင္းဧရာ
19 07 2012 ရက္
အာဇာနည္ေန႕။


အျပည့္အစံုသို႔