(သိလို႔ေရးျခင္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး..တတ္လို႔ေရးျခင္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး ပင့္သက္ရွည္ေျပေစေတာ့လို႔... ေျဖေလ်ာ့တဲ့ေနရာေလးပါဗ်ာ)

ေနညိဳရိုးမွ.......

Posted by: ေႏြေတးရွင္ (မင္းဧရာ) / Category:

ျမရည္ငယ္စစ္
ရြယ္ျဖိဳးသစ္ၾကြ
လွစ္ဟသြယ္သြယ္
မင္ျခယ္ပိတံုး
သူ႕ပခံုးထက္
၀ိုင္းစက္ေကာ့ပ်ံ
ယဥ္ေပ့ဟန္ကိုယ္
နံ႔သာခ်ိဳနစ္
ႏြယ္မ်ိဳးစစ္၏....

ခြန္းဆင့္မဆို
မ်က္၀န္းညိဳ၌
ခိုလွိဳက္သဒၵါ
႐ႊန္ၾကည္စြာ၀င့္
ထိုပြင့္မာလာ
ခူးခြင့္သာလည္း
သိပ္သည္းအုပ္မိုး
စိုရိုးထိုလက္
မေျခာက္အပ္သို႔......

သိေစရြယ္ကိုး
ေနညိဳရိုးမွ
ျပိဳက်ကဗ်ာ
ကၽြန္ရည္ရာသို႔
ေဆာင္ယူပို႔ေလာ့.......

ဟသၤာအဆင္း
ေႏြလည္ခင္းဖန္႔
ခင္းျဖန္႔ဥယ်ာဥ္
သူ႔ဆံက်င္မွာ
ပန္ေစရာပ်ိဳး
ေနညိဳရိုး မွ
ပ်ိဳးေသာကဗ်ာ........။


အျပည့္အစံုသို႔