(သိလို႔ေရးျခင္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး..တတ္လို႔ေရးျခင္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး ပင့္သက္ရွည္ေျပေစေတာ့လို႔... ေျဖေလ်ာ့တဲ့ေနရာေလးပါဗ်ာ)

ဦးမာဃသို႔ ပို႔ေသာစာ

Posted by: ေႏြေတးရွင္ (မင္းဧရာ) / Category:


တိမ္ညိဳရည္ေမွာင္
ေလေျပေဆာင္စဥ္
မာန္ေစာင္ထစ္ခ်ဳန္း
ေရႊျပည္ဖံုးမွ်
ဘယ္အမုန္းေၾကာင့္ ရြာသနည္း ။
 
စိမ္စိုသစ္လြင္
သည္လြင္ျပင္မွာ
ကန္ေရလည္းျပာ
ပ်ိဳးလည္းသာ၍
စဲပါခဏ
ေတာင္းပန္ရသည္
ဦးမာဃ သို႔ပို႔ေသာ စာ ။   
 

အရင္ဘေလာဒ့္ေဟာင္းက ကဗ်ာေလးပါဗ်ာ
အေတြးထဲ ေပၚလာတုန္း ျပန္တင္လိုက္တာ။

 


အျပည့္အစံုသို႔