(သိလို႔ေရးျခင္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး..တတ္လို႔ေရးျခင္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး ပင့္သက္ရွည္ေျပေစေတာ့လို႔... ေျဖေလ်ာ့တဲ့ေနရာေလးပါဗ်ာ)

ခရီးသည္

Posted by: ေႏြေတးရွင္ (မင္းဧရာ) / Category:

ေရၾကည္လည္း ခန္း
လူလည္းႏြမ္း ၍
ေျခလွမ္းယဲ့ ျပိဳ
ေနလည္းညိဳျပီ

ငို...ရယ္...မဲ့...ျပံဳး
ခရီးသံုး တန္
ဒုတိယံ ၌
ဦးစိုက္ကန္ရုန္း
ႏြားတုိ႔ရွံဳးရာ
ပံုပမာခ်
ကာလက ေမွာင္
ခြက္ေျပာင္သလင္း
လူ႕အတင္းက
မလွဆိုး ႏုိး
ခိုႏိုး မရွိ
မ်က္ေစ့ႏွင့္ ၾကား
နားမ်ားက ျမင္
အရြတ္ထင္က်န္
ရင္ကိုလွန္ေသာ  စာမ်က္ႏွာ

ေနာင္ခါဘယ္သို႔
ေလးတစ္ညိွဳ႕မွ်
ေတြးစမေမွ်ာ္
ေၾကြေသာ္ေျမသက္
ထိုရက္မတိုင္
တက္ကို ကိုင္၍
ဦးဆိုင္ထိုးခြင္း
ခရီးျပင္းေသာ သမုဒၵရာ။အျပည့္အစံုသို႔