(သိလို႔ေရးျခင္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး..တတ္လို႔ေရးျခင္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး ပင့္သက္ရွည္ေျပေစေတာ့လို႔... ေျဖေလ်ာ့တဲ့ေနရာေလးပါဗ်ာ)

ဥယ်ာဥ္မႈဳးမ်ား အလိုရွိသည္

Posted by: ေႏြေတးရွင္ (မင္းဧရာ) / Category:

သင္တိုက္သည့္ ေသြး
သင္ေပးသည့္ အား
သင့္ ေသြးဓါးကား
ေထာင္လႊား တစ္ရက္
ေကာင္းကင္ ထက္၌ လြင့္တက္ ၀ဲပ်ံ                                                                                                           
ေထာင္စု အလံ
 ဦးမွာ ပန္၍     ။


အျပည့္အစံုသို႔