(သိလို႔ေရးျခင္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး..တတ္လို႔ေရးျခင္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး ပင့္သက္ရွည္ေျပေစေတာ့လို႔... ေျဖေလ်ာ့တဲ့ေနရာေလးပါဗ်ာ)

ဘၾကီးမွဳန္ မွာတမ္း

Posted by: ေႏြေတးရွင္ (မင္းဧရာ) / Category:

                                                               ဖိုးသာေအာင္ေရ......
                                                     ဒို႔ျပည္ေထာင္မွာ ေခြးေဟာင္ေတာ့
                                                     ကၽြန္စိတ္ မေျပာင္ေသးတဲ့  အရိပ္
                                                       တိတ္တိတ္ေလး   ေတြ႕လိုက္ရရဲ႕ 

                                                        တျခား ဟုတ္ပါရိုးလား   ေမာင္
                                                               ေတာေယာင္ေယာင္
                                                              ေတာင္ေယာင္ေယာင္
                                                          အလကား  ေကာင္ေတြက
                                                         ''က၀ိ'' ေယာင္ေဆာင္ ဟစ္
                                                             တစ္ဆစ္  တစ္ဆစ္နဲ႕
                                                            ႏြံထဲ နစ္လာတဲ့   ဒို႕ျပည္
                                                    ခင္မ်ားတို႔   အေတြးေတြက ေ၀ရီလို႔

                                                     
                                                      အဲဒါလား     ေထာင္ေခ်ာက္
                                                  မီးေတာက္သြားတဲ့  ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း
                                                  ခြက္ေပ်ာက္ေနတဲ့  ေတာင္ေစာင္းမွာ
                                                          က်ဳပ္တို႔ အမ်ိဳးေတြက
                                                         ၀မ္းေဟာင္းေလာင္းနဲ႕


                                                   မယံုတစ္၀က္   ယံုတစ္၀က္ နဲ႕
                                        ကုန္းေဘာင္မင္း  ပလႅင္ ေပၚေခြးတတ္သလို
                                                အမ်ိဳးဖ်က္လိုတဲ့  ထိုလက္ကိုမွ
                                                ခင္မ်ားတို႔က  ဘုရား မွတ္လို႔....။

                                                     
                                                       ကဲ      ၾကာတယ္ဗ်ာ
                                                      တည့္တည့္ဘဲ ေျပာမယ္
ဘယ္သေဘာက္မ သားေတြက  ဒါေထာင္ေခ်ာက္လို႔ေျပာတာလဲ   အခုလက္နဲ႕ေထာက္ျပပါ
ဘုမသိ ဘမသိေကာင္ေတြက  ေနရာတစ္ကာ ေခါင္းတစ္ေထာင္ေထာင္   ေနာက္ကလူေတြက  ဟိုေယာင္ေယာင္ သည္ေယာင္ေယာင္  ၾကာရင္  တိုင္းျပည္ၾကီးေျပာင္လိမ့္မယ္ဗ်ာ့။                                          (  ေက်ာင္းသား  ေဟာင္းၾကီးမ်ား )
       အကယ္၍မ်ား  ဒါကိုေထာင္ေခ်ာက္ပါလို႔   ဧကန္ ေထာက္ျပႏိုင္ရင္  ေအာက္က ကြန္မန္႔ေဘာက္မွာ  စိတ္ရွိသေလာက္  ေရးျပသြားပါ
ေျပာေတာ့ ေျပာခ်င္ပါတယ္  ေရးေတာ့ေရးခ်င္ပါတယ္  ဟို ေၾကာက္ရ   သည္ေၾကာက္ရ မို႔လို႔ပါလို႔ ေတာ့ ရႊီးမျပနဲ႕  က်ဳပ္က တည့္တည့္ဘဲ တီးတတ္တယ္။


အဲဒါ  
မင္းဧရာအျပည့္အစံုသို႔