(သိလို႔ေရးျခင္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး..တတ္လို႔ေရးျခင္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး ပင့္သက္ရွည္ေျပေစေတာ့လို႔... ေျဖေလ်ာ့တဲ့ေနရာေလးပါဗ်ာ)

ဒိုက္ အမိွဳက္ႏွင့္ စ႐ိုက္မ်ား

Posted by: ေႏြေတးရွင္ (မင္းဧရာ) / Category:

လူတစ္စိတ္
ေခြးတစ္အိတ္နဲ႕
ဟို  ေခ်ာင္း႐ိုးထိပ္မွာေတာ့
ဒိုက္ေတြအေမ်ားစိပ္လာတယ္။

ဒို႔အမ်ိဳး၊ဒို႔အမ်ိဳး
ၾကမ္းပိုးေတြက  ဟစ္ေအာ္
႐ြာေက်ာ္ကာ ခဲပစ္
ခပ္ညစ္ညစ္ ထိုအမိွဳက္
အဲသည္ဒိုက္ႏွင့္  ေမ်ာပါေစ။

အဆီကိုလည္းေဖာက္
ေရၾကည္ကိုလည္း  ေသာက္
ဖေနာင့္ႏွင့္ လည္းေပါက္သြား
ဒါေပမယ့္......
ငါ  မင္းမျဖစ္ေအာင္လည္း  ဆုေတာင္းသြားဦး။


အျပည့္အစံုသို႔