(သိလို႔ေရးျခင္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး..တတ္လို႔ေရးျခင္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး ပင့္သက္ရွည္ေျပေစေတာ့လို႔... ေျဖေလ်ာ့တဲ့ေနရာေလးပါဗ်ာ)

တိမ္၀ွက္ ၾကယ္

Posted by: ေႏြေတးရွင္ (မင္းဧရာ) / Category:

မတမ္းလိုေတာ့ပါဘူး
ကမ္းျပိဳတဲ့  အိပ္မက္ 
ေလာကရဲ႕ အတိမ္အနက္
တိမ္၀ွက္တဲ့  ၾကယ္စင္  လို
မဟူရာ  ရင္ကိုထိုးေဖါက္
အနာဂါတ္ကိုတည္ေဆာက္ဖို႔
ကႏၱာရ  ေပၚေလွ်ာက္တဲ့  ငါ....။ 

မျငင္သာေပမယ့္
၀ကႍပါ  ကိုဟားတိုက္
ေနတစ္ရာ  စိုက္တဲ့လြင္ျပင္
ေခၽြးစက္ကို  အေရာင္တင္
ေသြးမွ်င္ေတြနဲ႔  ပန္းခ်ီ ေရး
ငါ  ပိုက္ေထြးမယ့္  ေကာင္းကင္
ၾကယ္စင္ေတြ  ယိမ္းက 
သိပ္လွတဲ့  အနာဂတ္
ကႏၱာရကို  ျဖတ္ခဲ့တယ္။


အျပည့္အစံုသို႔