(သိလို႔ေရးျခင္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး..တတ္လို႔ေရးျခင္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး ပင့္သက္ရွည္ေျပေစေတာ့လို႔... ေျဖေလ်ာ့တဲ့ေနရာေလးပါဗ်ာ)

ေမာင္ေခြး

Posted by: ေႏြေတးရွင္ (မင္းဧရာ) / Category:


ဟိုတေလာက
မိုက္ေသြးၾကြ ၍
ငွက္လွ ေလထဲ
ပ်ံကာ၀ဲ ေတာ့
မာန္မဲက်ံဳးကာေဟာင္ေတာ့၏ ။

ၾကည့္မိခဏ
ျပံဳးစစ ႏွင့္
ငါမွ ငါလူ
ဆက္ကာအူလို႔
မည္သူေမာ၍ေနမည္နည္း ။

ျမည္ဟီးထိုးေဟာင္
ထိုအေမာင္ ပင္
တတ္ေယာင္ကား ရမ္း
တစ္ဖက္ကန္း ၍
တစ္ျခမ္းမျမင္ရွာမွကိုး.......။


အျပည့္အစံုသို႔