(သိလို႔ေရးျခင္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး..တတ္လို႔ေရးျခင္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး ပင့္သက္ရွည္ေျပေစေတာ့လို႔... ေျဖေလ်ာ့တဲ့ေနရာေလးပါဗ်ာ)

မၾကည္ျပာသို႔ စာတစ္ေစာင္

Posted by: ေႏြေတးရွင္ (မင္းဧရာ) / Category:


သတၱ၀ါေတြ  က်န္းမာပါေစ
ခ်မ္းသာပါေစ  ဆိုယံုနဲ႕
မကံုလံုတဲ့  ကာလ ေတြအနားမွာ
နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း  တရားေတြက
နား၀ေရာက္မွ  ျပန္ျပန္ၾကြ
ကေလးေတြ ထမင္း၀ၾကရဲ႕လား   မၾကည္ျပာ။ 

ေတာ္ရာမွာေန ေနတာလား  
ေနရာမွာ  ေတာ္ရပါမ်ားေတာ့ 
အေႏြး ဓါတ္ေလ်ာ့တဲ့  ရက္မ်ားဆို
ေစာင္ျခံဳထားပါ  မၾကည္ျပာ
ဘ၀ဆိုတာ  ေရမ်ားရာရြာတဲ့မိုး။ 

တိမ္ညႊတ္ကို  မခ်ိဳးပါနဲ႕
ေဗဒါေတြ  ညွိဳးတဲ့ကမ္းမွာ
ေလေတြသာ ဖမ္းဆုပ္
တစ္မိုးခ်ဳပ္ျပန္ျပီ  မၾကည္ျပာ
သည္တစ္ခါလည္း  ေရပါမလာျပန္ဘူး။

ဘယ္လင္းတ နားနား
က်စ္မသြားတဲ့  လက္ပံပင္
    ဟိုအရင္လိုပါဘဲ  
လက္သည္းကို ဆိတ္တာေတာင္
က်ိတ္ခြင့္မရတဲ့  အံသြားက 
က်ဳပ္ကို  သနားေနလိုက္တာ
ယေန႔  ေနမသာဘူး   မၾကည္ျပာ။


အျပည့္အစံုသို႔