(သိလို႔ေရးျခင္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး..တတ္လို႔ေရးျခင္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး ပင့္သက္ရွည္ေျပေစေတာ့လို႔... ေျဖေလ်ာ့တဲ့ေနရာေလးပါဗ်ာ)

ခံ

Posted by: ေႏြေတးရွင္ (မင္းဧရာ) / Category:

ေဒါင္းတစ္သုတ္
ဗ်ိဳင္းအုပ္ကို ခ်ီဆင္း
ရြာထဲမွာလည္း
အိုးနင္း ခြက္နင္းနဲ႔။

ငါ့အေရး  ငါ့အခင္း
ခပ္ဖ်င္းဖ်င္း ျပဇာတ္တစ္ပုဒ္
ထန္းသီးမွဳတ္တို႔
ဖရဲသီးျပဳတ္ကိုခဲၾက
တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့
"'ဘို''ေသြးေတြၾကြလို႔။

ဘယ္သူ ဘာလုပ္လုပ္
ေဟာဒီ ဇနပုဒ္ကေတာ့
ဖ်ံအုပ္လည္း ခံ
ဗ်ိဳင္းသုတ္လည္း ခံ
ငါး ျဖစ္ရတဲ့ ဒဏ္မွာ
ခင္ဗ်ားတို႔ အသံကိုေၾကာက္တယ္။


အျပည့္အစံုသို႔

ကၽြန္ေတာ္မပိုင္ေသာ မနက္ျဖန္

Posted by: ေႏြေတးရွင္ (မင္းဧရာ) / Category:

ငါ ဆိုတဲ့ မာန္တစ္တိုင္နဲ႕
မနက္ျဖန္ကို သင္ ပိုင္သလား။

ဆြဲကိုင္လိုက္စမ္းကြယ္
မဆံုးေသးတဲ့ ဒီပန္းတိုင္
အရွံဳးအႏိုင္ေတြ မလိုပါဘူး။
 
အရိုးျဖိဳင္ျဖိဳင္ေပမယ့္  
နွလံုးသားပင္စည္ခိုင္မွေန
သံျပိဳင္ေတြဟစ္ေၾကြး
ငါတို႔ေသြးနဲ႔ ေႏြးရမယ္။

မနက္ျဖန္ကို သင္ ပိုင္သလား။

ဆြဲကိုင္လိုက္စမ္းကြယ္
မဆံုးေသးတဲ့ ဒီပန္းတိုင္မွာ
မရွံဳးအႏိုင္ေတြ မလိုပါဘူး။ ေကာင္းမွဳ႕ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေကာင္းက်ိဳးခံစားႏိုင္ၾကပါေစ။


အျပည့္အစံုသို႔