(သိလို႔ေရးျခင္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး..တတ္လို႔ေရးျခင္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး ပင့္သက္ရွည္ေျပေစေတာ့လို႔... ေျဖေလ်ာ့တဲ့ေနရာေလးပါဗ်ာ)

မိုး

Posted by: ေႏြေတးရွင္ (မင္းဧရာ) / Category:

ေခ်ာင္းျပည့္ကမ္းလွ်ံ
ရြာရန္သိပ္သည္း
ထ္ိုတိမ္မည္းက
 လြင့္၀ဲမပါ
ေလႏွင္ရာလည္း
ရင္တြင္းမွာပဲ  ရႊဲခဲ့သည္ ။


အျပည့္အစံုသို႔