(သိလို႔ေရးျခင္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး..တတ္လို႔ေရးျခင္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး ပင့္သက္ရွည္ေျပေစေတာ့လို႔... ေျဖေလ်ာ့တဲ့ေနရာေလးပါဗ်ာ)

ေႏွာင္း

Posted by: ေႏြေတးရွင္ (မင္းဧရာ) / Category:

ခရီးဖင့္ေႏွး
ရြာရက္ေ၀းမွ
ၾကဴေမႊးပန္းငံု
ရင္ေငြ႔လံွဳသည္
ပဇၨဳန္ ဘယ္သို႔ရွိေပမည္ ။

ေ၀ပါ ေစြရွာ
ဟို အခါက
အျငိဳးခ်ေခ်
ျမရည္ေဖြ လိမ္း
တမင္စိမ္း လည္း
ရာသီသိမ္းထိ ေစြဖူး၏ ။

အခုေတာ့ျဖင့္ေလ

ပန္းေႏွာင္း
မိုးေႏွာင္း
မရြာေကာင္းမွ
ဒီေရေတာင္းသူ
ထိုမဥၨဴ ခို
တိမ္ညိဳ မျပိဳသာေတာ့ျပီ ။အျပည့္အစံုသို႔