(သိလို႔ေရးျခင္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး..တတ္လို႔ေရးျခင္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး ပင့္သက္ရွည္ေျပေစေတာ့လို႔... ေျဖေလ်ာ့တဲ့ေနရာေလးပါဗ်ာ)

ခင္

Posted by: ေႏြေတးရွင္ (မင္းဧရာ) / Category:


ပန္ခ်င္လွ်င္ခူး
ပြင့္ဦးထိုထို 
ျမညွာညိဳ ၀ယ္ 
ခိုတြယ္ယိမ္းႏြဲ႕ 
ေကသာလဲ့စို
တစ္ပတ္လွ်ိဳတြင္
ဖြဖြဆင္ဖို႔ ေမာင္ဖူး၏ ။ 

ရွဴ႕မိအာရံု
ခြင့္မၾကံဳ၍ 
ဘယ္ပံုဘယ္ပန္း
ညခ်မ္းရည္ ညိဳ
စကားဆိုစဥ္ 
ခင့္ရင္ ဘယ္သို႔ရွိေလျပီ ။

တုန္ရီေမာဟိုက္
ရင္တြင္းလိွဳက္ဖို
သိေစလိုလွ်က္
အဆိုခက္၍
သက္ေငြ႕ ဖြဖြ 
အသာခ်ကာ
သည္ေန႔တာတို႔ ရွည္ရျပီ ။ 

ရည္စူးစိတ္သန္
ပင္တိုင္စံႏွယ္
မာန္စြယ္ ၀င့္၀င့္ 
ဒဏ္တို႔သင့္ျငား
မ်က္ထားမျငိဳ
ခင့္အလိုသာ
ဖယ္ခြါေရွာင္ပုန္း 
ခရီးဆံုးထိ 
ေၾကာ့ဆံုးဘယ္သို႔ ရွိမည္နည္း ။အျပည့္အစံုသို႔