(သိလို႔ေရးျခင္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး..တတ္လို႔ေရးျခင္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး ပင့္သက္ရွည္ေျပေစေတာ့လို႔... ေျဖေလ်ာ့တဲ့ေနရာေလးပါဗ်ာ)

ငွက္

Posted by: ေႏြေတးရွင္ (မင္းဧရာ) / Category:

လြတ္ေျမာက္ျခင္း တိမ္တိုက္နဲ႕
အေ၀းဆံုးအထိ လိုက္ေမ်ာ
သမုဒၵရာထက္ၾကယ္ေနေသာ   ၀မ္းတစ္ထြာ
တစ္ခါ တခါေတာ့
ျပႆနာေတြက  ငါ့ကိုရွာတယ္


  ေရွာင္ဖို႔မလြယ္တဲ့   လမ္းၾကားမွာ
ေခ်ာင္ပိတ္အရိုက္ခံရပါမ်ားတဲ့ စိတ္
တစ္ခါ တစ္ခါေတာ့
ငါဖိတ္ခဲ့တဲ့  ျပႆနာ ေတြ

ေတာင္ျပန္ေလကို  ခြင္း
ေျမာက္ေလျပင္းကို  ဆန္
သိပ္သည္းျခင္း နံရံကိုေဖါက္ဖို႕
ငါ့ အေတာင္ကို  ေျမွာက္ခဲ့ျပီ။အျပည့္အစံုသို႔