(သိလို႔ေရးျခင္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး..တတ္လို႔ေရးျခင္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး ပင့္သက္ရွည္ေျပေစေတာ့လို႔... ေျဖေလ်ာ့တဲ့ေနရာေလးပါဗ်ာ)

အကယ္၍မ်ား (.....)

Posted by: ေႏြေတးရွင္ (မင္းဧရာ) / Category:

တိမ္ညႊတ္ခ်ိဳစား
လရိပ္ျဖားခို 
သက္ထားပ်ိဳက
ငံု႔လ်ိဳကြယ္ေပ်ာက္
ေရာက္၍မလာ
အကယ္သာလွ်င္
စိမ္းျပီ ထင္ရဲ႕။

ခြန္းစတုံ႔တင္
ဟိုယခင္က
ၾကယ္ျပင္ေဖြးေဖြး
ညေအးေအး၌
ေ၀့၀ိုက္လြန္႔လူး
ၾကည္ႏူးဖူး၏ ။

ျမဴဦးအံု႔ဆိုင္း
ေငြလိွဳင္းဇာကြပ္
ႏွင္းရည္စြတ္စို
ဌာေနအိုမွာ
ခိုေနရွာလည္း
အခြင့္နည္းစြာ
မဆံုသာလွ်င္
သခင္ဘယ္သို႔  ေတြးမည္နည္း  ။ 


အျပည့္အစံုသို႔