(သိလို႔ေရးျခင္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး..တတ္လို႔ေရးျခင္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး ပင့္သက္ရွည္ေျပေစေတာ့လို႔... ေျဖေလ်ာ့တဲ့ေနရာေလးပါဗ်ာ)

ကၽြန္လက္သစ္

Posted by: ေႏြေတးရွင္ (မင္းဧရာ) / Category:


မီးတဟုန္းဟုန္း
ဘ႑ာျဖဳန္းလို႔
ငတံုးတို႔ ျပည္
မြဲတာရွည္ ၏ ။

လူတရုန္းရုန္း
အခ်ိန္ျဖဳန္း လို႔
ငတံုးတို႔ ျပည္
မြဲတာရွည္ ၏ ။

က်ဥ္ တအုန္းအုန္း
ဥာဏ္မသံုးလို႔
ငတံုးတို႔ ျပည္
မြဲတာရွည္ ၏ ။

ကြ်န္ုပ္ သည္ကား
ရပ္ေက်ာ္ ရြာပစ္
ကြ်န္လက္သစ္မို႔
မဟစ္ ဆိုခ်င္
ဟို ယခင္လို
သခင္မ်ိဳးေဟ့ ဒို႔ဗမာ ။


အျပည့္အစံုသို႔